Налични курсове

Според средновековното разбиране за същността на престъплението всяко едно правонарушение е резултат от грях, всяко е грях и всеки грях е престъпление. Висшият закон е Божият и на него трябва да се подчиняват всички християни. Следователно в състава на всяко правонарушение се откриват два елемента: нарушение на Божия и нарушение на държавния закон. Стремежът всеки грях да се материализира в точно определена изкупителна мярка пораж…
Според средновековното разбиране за същността на престъплението всяко едно правонарушение е резултат от грях, всяко е грях и всеки грях е престъпление. Висшият закон е Божият и на него трябва да се подчиняват всички християни. Следователно в състава на всяко правонарушение се откриват два елемента: нарушение на Божия и нарушение на държавния закон. Стремежът всеки грях да се материализира в точно определена изкупителна мярка пораж…


Източна църква,
Западна църква: граница, която пресича славяните


Св. Кирил и Методий в иконографията


Животът и дейността на апостолите славяните – Кирил и Методий са културен феномен в историята на средновековна Европа. За тях и техните ученици са запазени писмени източници, създадени по различно време, в различни страни и различни езици. Най-старите от тях са от написани от съвременници на Кирил и Методий и отразяват непосредствените впечатления  от техния живот и труд, както и отделни конкретни факти. За съжаление, нито една от …