Available courses

  • Автор: Евгени Зашев
  • Автор: Татяна Илиева
  • Автор: Бойка Мирчева
  • Автор: Десислава Найденова
  • Автор: Ива Трифонова

Адаптирани образователни ресурси за българските училища в чужбина, съдържащи десет кратки урока и десет видеоурока. Уроците проследяват ключови моменти от живота на Светите братя и техните ученици, разказват за създаването на двете азбуки - кирилицата и глаголицата, запознават с емблематични произведения от епохата на Златния век, очертават ролята на България сред славянските народи и утвърждават нейното неотменимо културно присъствие на европейския континент. 

Този курс предлага идеи за образователни игри и упражнения, чрез които учащите ще се запознаят с историята на писмените системи на български език. Занимателните задачи са обединени под наслов „Кирилометодиевистика за малки и големи” чиято цел е да популяризира Кирило-Методиевото наследство и традиции в България от най-ранна възраст.
"Курсът „Библията – европейски културен код“ представлява система от урочни единици, предоставящи основни знания за Библията и за основните старозаветни и новозаветни сюжети. Изработен е в съответствие с Учебната програма по български език и литература за VIII клас – компонент литература (общообразователна подготовка). Всяка тема се състои от три урока и съдържа подробно методическо упътване за учителя.
  • Автор: Десислава Найденова

Курсът "Идентичност и различия в обществото” представлява система от урочни единици, предоставяща знания за отношенията: власт и идентичност, религиозна принадлежност и идентичност, културна памет и идентичност, базирани на различни моменти от живота на Кирил и Методий и техните ученици и спомена за тях. Изработен е в съответствие с Учебната програма по история и цивилизации за VI, Х и ХІ клас, както и тази по гражданско образование за ХІ и ХІІ клас като обогатява и допълва учебното съдържание по тези дисциплини. Всяка тема се състои от три урока и съдържа подробно методическо упътване за учителя. 
Курсът „Писмени системи по българските земи“ представлява набор от урочни единици, предоставящи основни знания за писмената култура на българите. Той цели да проследи историческите процеси на изграждане и формиране на българската книжовност и начина на нейното функциониране при създаването на българската държава и последвалия Златен век. …
Курсът „Делото на Кирил и Методий и неговите традиции в българското средновековие“ представлява система от урочни единици, предоставящи основни знания за началото на славянската християнска култура. Изработен е в съответствие с Учебната програма по български език и литература за VIII клас и Учебната програма по история за VI и X клас като обогатява и допълва учебното съдържание по тези дисциплини.
Всяка тема се състои от три урока и съдържа подробно методическо упътване за учителя.