Налични курсове

Курсът „Писмени системи по българските земи“ представлява набор от урочни единици, предоставящи основни знания за писмената култура на българите. Той цели да проследи историческите процеси на изграждане и формиране на българската книжовност и начина на нейното функциониране при създаването на българската държава и последвалия Златен век. …
  • Автор: Десислава Найденова

Курсът "Идентичност и различия в обществото” представлява система от урочни единици, предоставяща знания за отношенията: власт и идентичност, религиозна принадлежност и идентичност, културна памет и идентичност, базирани на различни моменти от живота на Кирил и Методий и техните ученици и спомена за тях. Изработен е в съответствие с Учебната програма по история и цивилизации за VI, Х и ХІ клас, както и тази по гражданско образование за ХІ и ХІІ клас като обогатява и допълва учебното съдържание по тези дисциплини. Всяка тема се състои от три урока и съдържа подробно методическо упътване за учителя. 
"Курсът „Библията – европейски културен код“ представлява система от урочни единици, предоставящи основни знания за Библията и за основните старозаветни и новозаветни сюжети. Изработен е в съответствие с Учебната програма по български език и литература за VIII клас – компонент литература (общообразователна подготовка). Всяка тема се състои от три урока и съдържа подробно методическо упътване за учителя.
Курсът „Делото на Кирил и Методий и неговите традиции в българското средновековие“ представлява система от урочни единици, предоставящи основни знания за началото на славянската християнска култура. Изработен е в съответствие с Учебната програма по български език и литература за VIII клас и Учебната програма по история за VI и X клас като обогатява и допълва учебното съдържание по тези дисциплини. Всяка тема се състои от три урока и съдържа подробно методическо упътване за учителя.
  • Автор: Евгени Зашев
  • Автор: Татяна Илиева
  • Автор: Бойка Мирчева
  • Автор: Десислава Найденова
  • Автор: Ива Трифонова

Адаптирани образователни ресурси за българските училища в чужбина, съдържащи десет кратки урока и десет видеоурока. Уроците проследяват ключови моменти от живота на Светите братя и техните ученици, разказват за създаването на двете азбуки - кирилицата и глаголицата, запознават с емблематични произведения от епохата на Златния век, очертават ролята на България сред славянските народи и утвърждават нейното неотменимо културно присъствие на европейския континент. 

Този курс предлага идеи за образователни игри и упражнения, чрез които учащите ще се запознаят с историята на писмените системи на български език. Занимателните задачи са обединени под наслов „Кирилометодиевистика за малки и големи” чиято цел е да популяризира Кирило-Методиевото наследство и традиции в България от най-ранна възраст.