Dostupné kurzy

  • Автор: Елка Златева

международен конкурс 
Виртуална аудитория за провеждане на работни срещи с партньори, учени, изследователи, експерти и съмишленици. Необходима е парола за достъп до заседанията. 

Онлайн зона за провеждане на вътрешни срещи, обучения и консултации. Достъпна е само за служители на КМНЦ. 
В този курс ще тестваме различните дейности и ресурси, налични на платформата.